ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางกุสุมา สีสร้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2555,11:11  อ่าน 1188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์จิรา ทองพลอย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2555,11:10  อ่าน 1180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมา บันติวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2555,11:10  อ่าน 1213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554
ชื่ออาจารย์ : นายสมเกียรติ บันติวิวัฒน์กุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2555,11:08  อ่าน 1104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู โรงเรียนบ้านรังแตน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนก สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2555,15:58  อ่าน 1205 ครั้ง
รายละเอียด..