ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญ วันแม่ (อ่าน 3283) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกันสาดหน้าอาคารอนุบาล (อ่าน 3257) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการวิชาการ (อ่าน 3291) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ดกิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ (อ่าน 3274) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (อ่าน 3240) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 3243) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ดบุคลากร (อ่าน 3269) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ดโครงงาน (อ่าน 3275) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการวันสำคัญ พิธีไหว้ครู (อ่าน 3259) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการโควิด (อ่าน 3227) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรม 5 ส และวัสดุสำนักงาน (อ่าน 3088) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโรงเรียน (อ่าน 3099) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวันสำคัญ (อ่าน 3084) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวันสำคัญ (อ่าน 3091) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 3093) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวันสำคัญ (อ่าน 3089) 25 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วมด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 3324) 20 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 3356) 10 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3664) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3702) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3673) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อิ๋ว นวภัณฑ์ (อ่าน 3747) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57 รายการ (อ่าน 3620) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 รายการ (อ่าน 3640) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 รายการ สหไทยศึกษาพันภัณฑ์(2000)จำกัด (อ่าน 3735) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 รายการ (อ่าน 3695) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสังฆภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3637) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3653) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษรตกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3318) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3296) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3331) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับภูมิทัศน์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3325) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3277) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี๒๕๖๐ โดยว (อ่าน 3300) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3315) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 3314) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 วัน (อ่าน 3312) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 วัน (อ่าน 3312) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนและครูร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการแล (อ่าน 3322) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,000 (อ่าน 3317) 22 มี.ค. 62