ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 217) 26 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สอบราคาจ้าง จ้างสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 446) 17 พ.ย. 59
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 804) 21 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 788) 21 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 764) 21 ก.ค. 58
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 816) 21 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียน (อ่าน 781) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 757) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 807) 21 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 807) 21 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านรังแตน เรื่องการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดประกาศ (อ่าน 735) 26 ก.พ. 58