ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิริวรรณ เชิดเวียง
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2557,13:37   อ่าน 1042 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : นางสาวมัลลิกา จอดนอก
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2557,13:36   อ่าน 1160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : นายจิรายุทธ ทองพลอย
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2557,13:34   อ่าน 894 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างเว็บไซต์ ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธรรมสถิตย์ เงางาม
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2555,11:40   อ่าน 1210 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การประกวดการสร้างเว็บไซต์ ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : นายธนาธร ยุระวงศ์ นร.ชั้น ม3/2
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2555,11:28   อ่าน 1263 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาภัค ทุ่งไธสง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,10:58   อ่าน 954 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรุ่งเรือง แปเมืองปัก
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,10:57   อ่าน 1048 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมณิการ์ ทบพวก
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,10:57   อ่าน 1201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุนิสา หมีทองหลาง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,10:54   อ่าน 2340 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองอันดับ 1 การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุนิตา หมีทองหลาง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2555,10:53   อ่าน 1918 ครั้ง