ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 96) 15 พ.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 101) 13 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครบุคลากรปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 157) 06 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 174) 07 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 240) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 224) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 273) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสถานศึกษาสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 201) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 216) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมปังปิ๊บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 200) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกิจกรรม 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 167) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาทักษะวิชาการ วัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 175) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 208) 09 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 170) 08 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ดสถานศึกษาสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 108) 08 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเข้าร่วมงานคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 117) 08 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลกีฬาเพียงหลวงเกม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 110) 08 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ห้องสมุดแห่งการอ่าน (อ่าน 132) 08 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัฒนาทักษะวิชาการ (อ่าน 121) 08 ก.ค. 61
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 593) 26 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) สอบราคาจ้าง จ้างสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (อ่าน 675) 17 พ.ย. 59
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1006) 21 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1001) 21 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1040) 21 ก.ค. 58
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1037) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 959) 21 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 996) 21 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 1009) 21 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียน (อ่าน 998) 21 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านรังแตน เรื่องการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดประกาศ (อ่าน 938) 26 ก.พ. 58