ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วมด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 146) 20 เม.ย. 63
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส้วมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (อ่าน 172) 10 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 485) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 526) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 492) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อิ๋ว นวภัณฑ์ (อ่าน 572) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57 รายการ (อ่าน 448) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 รายการ (อ่าน 488) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 รายการ สหไทยศึกษาพันภัณฑ์(2000)จำกัด (อ่าน 569) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 รายการ (อ่าน 496) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสังฆภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 481) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 491) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษรตกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 228) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 194) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเข้าค่ายลูกเสือสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 216) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับภูมิทัศน์ทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 215) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 186) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี๒๕๖๐ โดยว (อ่าน 219) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 214) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 214) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 วัน (อ่าน 218) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 วัน (อ่าน 216) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนและครูร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการแล (อ่าน 216) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,000 (อ่าน 192) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนไปทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000 (อ่าน 221) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 228) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 227) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถนำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตกรรมครั้งที่๖๘ จำนวน ๒ คัน วันที่ ๑๑-๑ (อ่าน 226) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 193) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45 วัน (อ่าน 231) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 วัน (อ่าน 209) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 191) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสมุดบันทึกรักการอ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 183) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลและโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 185) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 192) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโครงเหล็กถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 207) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 192) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 184) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 192) 22 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาร สปช ๑๐๕-๒๙ (อาคารมัธยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 204) 22 มี.ค. 62