ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)

เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์